Miasteczko ruchu drogowego w Chełmcu

Chełmiec jako jedyny w powiecie nowosądeckim skorzystał z dofinansowania do budowy miasteczka ruchu drogowego i otworzył taki obiekt. Miasteczko kosztowało 550 tys. zł, a połowę kosztów inwestycji pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Chełmiec wystartował w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy miasteczek ruchu drogowego w ramach programu budowy takich obiektów w województwie. Z dofinansowania skorzystało siedem gmin w Małopolsce.

Więcej