Miasteczko ruchu drogowego w Chełmcu

Chełmiec jako jedyny w powiecie nowosądeckim skorzystał z dofinansowania do budowy miasteczka ruchu drogowego i otworzył taki obiekt. Miasteczko kosztowało 550 tys. zł, a połowę kosztów inwestycji pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Chełmiec wystartował w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy miasteczek ruchu drogowego w ramach programu budowy takich obiektów w województwie. Z dofinansowania skorzystało siedem gmin w Małopolsce.

Obiekt, który ma promować wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania na drodze powstał w ciągu kilku miesięcy przy ul. Magazynowej w centrum Chełmca. – Miasteczko spełnia wszelkie normy wynikające z kodeksu drogowego i zawiera elementy niezbędne do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową – podkreśla Urząd Gminy w Chełmcu.

Na terenie miasteczka powstały m.in. rondo i skrzyżowania, ustawiono niezbędne znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną. Oprócz asfaltowych uliczek są również chodniki i ławeczki.

(info – http://twojsacz.pl)

Miasteczko jest już gotowe i w godzinach od 8.00 do 22.00 czeka na miłośników rowerów.