strzały z lamp

Strzały świetlne

Typ: L25

 • Strzała L25 zbudowana jest z 25 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała lewa, strzała prawa, krzyż, zero oraz strzała w prawo i lewo jednoczesnie
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 2000x1550 [mm], 29kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-25-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26a/b

strzały z lamp

Typ: L22

 • Strzała L22 zbudowana jest z 22 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała lewa, strzała prawa, krzyż, zero
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 2000x1550 [mm], 29kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-22-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26a
 • na pojazdach patrolowych, serwisowych, pojazdach utrzymania dróg, na piaskarkach, solarkach (montaż na burtach lub na osobnej konstrukcji)

strzały z lamp

Typ: L15

 • Strzała L15 zbudowana jest z 15 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała lewa, strzała prawa, krzyż, zero
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 1060x1060 [mm], 15kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-15-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26a i U26c
 • na pojazdach patrolowych, serwisowych, pojazdach utrzymania dróg, na piaskarkach, solarkach (montaż na burtach lub na osobnej konstrukcji)

strzały z lamp

Typ: L13

 • Strzała L13 zbudowana jest z 13 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała lewa, strzała prawa, krzyż, zero
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 1060x1060 [mm], 15kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-13-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26a i U26c
 • na pojazdach patrolowych, serwisowych, pojazdach utrzymania dróg, na piaskarkach, solarkach (montaż na burtach lub na osobnej konstrukcji)

strzały z lamp

Typ: L9

 • Strzała L9 zbudowana jest z 9 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała jednostronna, obracana
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 1040x1040 [mm], 9kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-9-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26a i U26b
 • na pojazdach patrolowych, serwisowych, pojazdach utrzymania dróg, na piaskarkach, solarkach (montaż na burtach lub na osobnej konstrukcji)
 • na rurach, profilach
 • na barierach energochłonnych

strzały z lamp

Typ: L8

 • Strzała L8 zbudowana jest z 8 lamp o średnicy klosza ɸ200
 • Zasilanie: 12V/24V
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła: wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
  * na zamówienie lampy L8M (światłość 500 cd)
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy: 0,4A (12V) lub 0,2A (24V)
 • Rodzaj świecenia lamp: światło pulsujące
 • Tryby wyświetlania: strzała jednostronna, obracana
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora: sygnał dźwiękowy i optyczny
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 50%
 • Wymiary: 760x760 [mm], 8kg
 • Konstrukcja: stalowa, cynkowana
 • Typ: ZSD-8-12V-0-200

Zastosowanie:

 • na tablicach zamykających U26c i U26d
 • na pojazdach patrolowych, serwisowych, pojazdach utrzymania dróg, na piaskarkach, solarkach (montaż na burtach lub na osobnej konstrukcji)
 • na rurach, profilach
 • na barierach energochłonnych