zapora drogowa U-20a

Zapory drogowe

Zapora drogowa pojedyncza U-20a

Zapory drogowe pojedyncze U-20a  stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym, wzdłuż jezdni. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.

Tablice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zaginane są na całym obwodzie.

Wymiary:  250mm (szerokość) x 750mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm, 2750mm (długość).

zapora drogowa U20b

Zapora drogowa pojedyncza U-20b

Zapory drogowe pojedyncze U-20b  stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym, do wygrodzeń poprzecznych.

Tablice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zaginane są na całym obwodzie.

Wymiary:  500mm (szerokość) x 750mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm, 2750mm (długość).

zapora drogowa U20c

Zapora drogowa podwójna U-20c

Zapory drogowe podwójne U-20c stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych.

Tablice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zaginane są na całym obwodzie.

Wymiary: 2 blachy 250mm (szerokość) x 2 blachy 750mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm, 2750mm (długość).

zapora drogowa U20d

Zapora drogowa podwójna U-20d

Zapory drogowe podwójne U-20d stosuje się dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenie ruchu dzieci np. w pobliżu szkół podstawowych, przedszkoli itp. zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej.