Sygnalizacja 3-kom, 200 mm z dodatkowym pulsatorem o śr.100 mm i pilotem

Praca w trybie sterowania ręcznego drogą radiową:
  • Umożliwia osobie obsługującej ręczne przełączanie świateł czerwonego i zielonego bez konieczności otwierania ochronnej skrzynki ze sterownikiem.
  • Praca ta możliwa jest przy użyciu pilota radiowego 4-przyciskowego. Przejście z trybu pracy programu sygnalizacji do trybu ręcznego ze sterowaniem radiowym następuje poprzez wciśnięcie jednego z większych przycisków na pilocie i przytrzymanie go na ok. 4 sekundy. Sygnalizatory mają przyporządkowane odpowiednie przyciski: AC – 1 sygnalizator, BD- 2 sygnalizator.

 

Na sygnalizatorze włączy się światło czerwone:

- załączenie światła czerwonego to krótkie wciśnięcie większego przycisku (A lub B – zależnie od sygnalizatora). Po włączeniu trybu ręcznego dodatkowo włącza się lampa sygnalizacyjna ostrzegawcza, umieszczona przeciwnie do świateł, informując o załączonym trybie ręcznym. Lampa sygnalizacyjna dla włączonego światła czerwonego pracuje z częstotliwością 1Hz (1 raz na sekundę).
- załączenie światła zielonego to krótkie wciśnięcie mniejszego przycisku (C lub D – zależnie od sygnalizatora). Lampa sygnalizacyjna dla włączonego światła zielonego pracuje z częstotliwością 2Hz (2 raz na sekundę).
Aby przejść w tryb sterowania radiowego należy oby-dwa sygnalizatory włączyć w trybie sterowania radiowego!