znak a-14 znak a-17 znak a-30

Znaki ostrzegawcze

Znaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

 

Mają kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem do góry (z wyjątkiem znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa"), z czerwoną obwódką i żółtym tłem.

 

Znaki ostrzegawcze zgodnie z ww. rozporządzeniami umieszcza się:

  • w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
  • w odległości do 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach.

 

Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki:

  • T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego",
  • T-2 "tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo",
  • T-3 "tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (powtórzenie znaku na końcu odcinka drogi).

Lista znaków

z_ost