Zestaw fali ϕ 200, 5-elementowy

Zestaw fali to 5 lamp połączonych ze sobą przewodowo. Jedna lampa ma wbudowany sterownik i kieruje pracą całego zestawu.

 

 • Zasilanie: 12V (zalecany akumulator o pojemności min.120Ah),
 • Wymiary lampy:  Φ 210 mm, wys.60 mm, 0,6 kg/szt.
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 200 mm
 • Kolor klosza: pomarańczowy
 • Źródło światła:
  wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8L (światłość 250 cd) wg normy PN.EN 12352:2006
 • Średni pobór prądu (jednej lampy): 0,2 A (12V)
 • Synchronizacja lamp: automatyczna
 • Podświetlenie (w warunkach złej widoczności): automatyczne
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 30%
 • Układ pomiaru napięcia: poniżej napięcia 8,5V następuje wyłączenie zestawu
 • Typ: LFD-12V-200

 

Uniwersalna lampa fali przeznaczona jest do łatwego budowania zestawów fal świetlnych o dowolnej liczbie lamp. Możliwa jest również samodzielna pracy lampy: jako lampa ostrzegawcza lub pulsator.

 

Fale świetlne zbudowane z tych lamp, służą do ostrzegania i sygnalizowania użytkownikom dróg zmian w organizacji ruchu, związanych z remontami dróg lub innymi utrudnieniami w przypadku zajęcia części powierzchni przeznaczonej normalnie dla ruchu pojazdów.

Fala ma za zadanie informowania użytkowników dróg o kierunku ominięcia występującej przeszkody wg emitowanej kolejności zapalających się lamp.

W przypadku dużego natężenia ruchu lub zapór ustawionych na drogach dwujezdniowych stosowanie fali świetlnej jest obowiązkowe.

 

Fale stosuje się:

- w miejscach niebezpiecznych

- przed placem budowy

- jako elementy składowe tablic kierujących U-21 a, b

 

 

Filmy: