600px Znak T 27.svg  300x300 Znaki drogowe   tabliczki

1892 t34 300x218 Znaki drogowe   tabliczki

Tabliczki do znaków drogowych

Dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

 

Mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka.

6149 Znaki drogowe   tabliczki        znak drogowy T 2 300x300 Znaki drogowe   tabliczki        znak drogowy T 3 300x300 Znaki drogowe   tabliczki   znak drogowy T 15 300x300 Znaki drogowe   tabliczki

Lista znaków

z7 Znaki drogowe   tabliczki