znaki drogowe

znaki drogowe

Tabliczki do znaków drogowych

Dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

 

Mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka.

6149        znak_drogowy_T-2        znak_drogowy_T-3   znak_drogowy_T-15

Lista znaków

znaki drogowe