Znak_B-1

znak B-20

znak B-36

zakaz wjazdu

Znaki zakazu

Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

 

Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków B-20 "stop", B-39 "strefa ograniczonego postoju" i B-43 "strefa ograniczonej prędkości"), z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem.

 

Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

 • T-20 "długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje"
 • T-21 "odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje"

 

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a "miejscowość" obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 "obszar zabudowany" – do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

 

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

 • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
 • B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
 • B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
 • B-4 "zakaz wjazdu motocykli",
 • B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",
 • B-35 "zakaz postoju",
 • B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
 • B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",
 • B-39 "strefa ograniczonego postoju".

Lista znaków

z_zak