znak C-12

Znaki nakazu

Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

 

Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków C-17 "Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"), z błękitnym tłem i białym obrazem (z wyjątkiem C-17).

znak c-2         znak         znak c-1

Lista znaków

nakazu (2)