Miasteczko ruchu drogowego w Limanowej

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę miasteczka rowerowego, rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu. A cała inwestycja zrealizowana zostanie w bieżącym roku.

Miasteczko rowerowe to projekt, który powstał z myślą o dzieciach i młodzieży. Jego głównym celem jest nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg i placów z poszanowaniem praw wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym także osób niepełnosprawnych. Młodzi poprzez zabawę będą poznawali znaki i przepisy drogowe, uświadamiając sobie niebezpieczeństwa, na które narażeni są na co dzień.  Wyposażeniem miasteczka będą ulice, skrzyżowania, ścieżki rowerowe, rondo, chodniki, tory kolejowe, znaki oraz sygnalizacja świetlna.

Na terenie obiektu będą odbywały się zajęcia lekcyjne w ramach wychowania komunikacyjnego zorganizowane przez dyrekcje i nauczycieli, turnieje wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym prowadzone przez policję oraz nauka z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy współpracy z instruktorami.

Miasteczko powstanie przy ul. Kusocińskiego, zwanej “Ścieżką zdrowia” na terenie sportowo-rekreacyjnym. W najbliższym otoczeniu mieści się boisko sportowe, siłownia plenerowa, “ścieżka zdrowia” oraz tereny zieleni rekreacyjnej.

Najbliższa podobna inwestycja znajduje się w Gminie Chełmiec.

 

Autor: UMLimanowa.SK