Miasteczko ruchu drogowego w Przyszowej

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją Przyszowej w gminie Łukowica. Baza rekreacyjno-sportowo-kulturalna powstanie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – poinformował wójt Bogdan Łuczkowski.

Więcej

Miasteczko ruchu drogowego w Bobowej

W dniu 29 września 2017 r dokonano odbioru zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) na działce nr 399/4 położonej w Bobowej” Roboty rozpoczęto w dniu 13 lipca 2017 r.

Zakres prac obejmował

1.Wykonanie nawierzchni

2. Oznakowanie

3.Instalacje eklektyczne

Więcej

Miasteczko ruchu drogowego w Limanowej

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę miasteczka rowerowego, rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu. A cała inwestycja zrealizowana zostanie w bieżącym roku.

Miasteczko rowerowe to projekt, który powstał z myślą o dzieciach i młodzieży. Jego głównym celem jest nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg i placów z poszanowaniem praw wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym także osób niepełnosprawnych. Młodzi poprzez zabawę będą poznawali znaki i przepisy drogowe, uświadamiając sobie niebezpieczeństwa, na które narażeni są na co dzień.  Wyposażeniem miasteczka będą ulice, skrzyżowania, ścieżki rowerowe, rondo, chodniki, tory kolejowe, znaki oraz sygnalizacja świetlna.

Więcej