Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

WEKTOR Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Zwiększenie zakresu dystrybucji lamp drogowych firmy Wektor sp. z o.o. poprzez badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz parametrów fotometrycznych”.

 

Cel projektu: Bezpośrednim celem projektu jest poprzez badania techniczne potwierdzenie i wprowadzenie na rynek produktów spełniających normy zharmonizowane w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej pracującej w środowisku urządzenia elektronicznego, deklarację jakości (CE), wymagania techniczne normy PN 12352:2010 dla lamp ostrzegawczych drogowych i sklasyfikowanie ich według określonych klas.

Dofinansowanie projektu z UE: 29 750 PLN