sygnalizacja wahadłowa 3-komorowasygnalizacja wahadłowa 3-komorowa

 

Traffic lights

3-chamber Φ 200

 • Power: 12V or 24V (recommended battery - 120 Ah)
 • Shade diameter: Φ 200 mm
 • Shade color: red, orange and green
 • Light source: light 500 cd (LED)
 • Average daily current consumption of one lamp (12h day mode, 12h night mode):0.15 A
 • Average daily power consumption of one lamp: 0.4A
 • Dimension of battery container: 24x52x24-33 cm
 • Twilight regulation of lighting intensity: LED - day 100% / night 30%
 • Type: SWTZ-3/200/D

 

Wireless alternating traffic control set is designed to control alternating traffic on narrowed sections of roads where driving two vehicles in both directions simultaneously is not possible.

The use of the traffic lights make:

 • Increased capacity and traffic flow
 • Safer traffic on the narrowed section of the road in case the other end is not visible or if there are other obstacles (slope, curve)
 • Reduced time of covering the narrowed section of the road

 

PRODUCT ADVANTAGES:

 • The signaller is resistant to mechanical damage. The protective tube around the lamps is both a protection and a handle.
 • The contrast screen is used to distinguish the siren from the background. It improves the visibility of shining lamps and thus - SAFETY.
 • Rotating the traffic light on the mast by 360 °, this facilitates proper positioning of the traffic light relative to oncoming vehicles.

sygnalizacja wahadłowa 3-komorowa sygnalizacja wahadłowa 3-komorowa

3-komorowa ϕ 300

 • Zasilanie: 12V (zalecany akumulator o pojemności min.120Ah),
 • Średnica aktywna klosza: ϕ 300 mm
 • Kolor klosza: przezroczysty
 • Źródło światła: wkład diodowy o światłości 4000 cd
 • Średni dobowy pobór prądu jednej lampy (12h tryb dzienny, 12h tryb nocny): wkład diodowy - 0,15 A
 • Średni dzienny pobór prądu jednej lampy: 0,4A
 • Wózek (wymiar pojemnika na akumulator): 24x52x24-33 cm
 • Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100% / noc 30%
 • Typ: SWTZ-3/300/D

 

Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji wahadłowej służy do sterowania ruchem wahadłowym na zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w dwóch kierunkach ruchu.

Zastosowanie zestawu powoduje:

 • Zwiększenie przepustowości i płynności ruchu pojazdów
 • Bezpieczniejszy ruch pojazdów na zwężonym odcinku drogi w przypadku braku widoczności przeciwległego końca lub innych przeszkód (pochyłość, łuk)
 • Zmniejszenie strat czasu na przejechanie zwężonego odcinka drogi.

ZALETY PRODUKTU:

 • Sygnalizator odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ochronna rura wokół lamp, jest jednocześnie ochroną i uchwytem.
 • Ekran kontrastowy służy do wyróżnienia sygnalizatora z tła. Poprawia widoczność świecących lamp, a co za tym idzie - poprawia BEZPIECZEŃSTWO.
 • Obracanie sygnalizatora na maszcie o 360°, ułatwia to odpowiednie ułożenie sygnalizatora względem nadjeżdżających pojazdów.

Uniwersalna opcja ładowania sygnalizacji: z akumulatora 12V i z sieci 230V.